personal

Правилния подбор на персонала е основният принцип за охранителната фирма „Ро-Ник-Ем-2009“ ЕООД. Фирмата разполага с добре обучени в професионално отношение кадри, с високо чувство за отговорност към поеманите задачи за изпълнение по охрана на обекти. Във фирмата работят охранители, които извършват въоръжена и не въоръжена охрана на отговорни позиции и предвид това към тях и останалите ни служители се предявяват следните изисквания

   - Трудоспособна възраст
   - Добра физическа и професионална подготовка
   - Добро психическо и интелектуално ниво

Охранителите ни са лицензирани от МВР за осъществяване на охранителна дейност. Имат завършен курс за обучение за охрана.
Прилагаме списък с най-важните условия и документи, които всички кандидат охранителни работници трябва да притежават за да постъпят в охранителна фирма „Ро-Ник-Ем-2009“ ЕООД, които съответстват на изискванията на ЗЧОД.
    1. Свидетелство за съдимост
    2. Медицинско свидетелство от психодиспансер
    3. Служебна бележка от Национална следствена служба, удостоверяваща липсата на започнати наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер.
    4. Удостоверение за завършен курс за обучение за охрана
    5. Средно или Висше образование
    6. Декларация от лицата, че срещу тях няма започнато полицейско производство за извършено умишлено престъпление от общ характер

Условията и документите са в съответствие с изискванията на ЗЧОД