control

Фирма „Ро-Ник-Ем-2009“ ЕООД е изградила добре функционираща система за денонощен контрол и оказване на съдействие на охраняваните обекти с цел подобряване ефективността на работата на физическата охрана, повишаване безопасността на обекта и охраната на имуществото на охраняваните обекти. Дружеството постоянно взаимодейства с органите на реда и клиентите си, защото за нас главната предпоставка за максимално обезпечаване на сигурността в поверените ни за охрана обекти. Фирма „Ро-Ник-Ем-2009“ ЕООД в момента изгражда сертификат за качество ISO 9001:2000 и сертификат за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

- Максимално удовлетворяване изисквания на клиентите

- Извършване и предоставяне на качествени услуги в областта на частната охранителна дейност.

- Обучение на персонала с оглед  повишаване на квалификациите.

- Фирма „Ро-Ник-Ем-2009“ ЕООД възстановява на служителите си в пълен размер щетите, които са му причинени виновно или поради небрежно изпълнение на задачата възложена на охраната, когато случаят е ясен.