3

1

2

Дългогодишен опит

дългогодишен опит

Уповавайки се на дългогодишната практика на нашите служители и допълнителното специализирано обучение с времето ние изградихме мощен екип от специалисти, благодарение на който натрупахме много доволни клиенти.

Стратегическо планиране

strategy

Спецификата на нашата работа изисква да бъдем с няколко възможни хода напред от настоящата ситуация. Планирането и изработването на активен план за действие според конкретните изисквания на клиента е едно от най-важните звена за успешно изпълнена задача.

Технически средства

tech

Техническите средства използвани от нашите екипи са на възможно най-високо световно ниво сред средствата за наблюдение. Своевременната квалификация на нашите кадри ни позволява да сме гъвкави специалисти постигащи високи резултати.

„РО-НИК-ЕМ-2009“ ЕООД притежава опит в организацията за провеждането на мерки за сигурност. Разполага с всички необходими специални и технически условия на провеждането на охрана. Фирма „Ро-Ник-Ем-2009“ ЕООД е лицензирана за извършване на охранителна дейност, с лиценз № 2421 от 15.02.2013 г. от закона за частната охранителна дейност с лиценз за цялата страна. Основният ни предмет на дейност е :
     - Охрана на имущество на юридически лица на сгради, помещения и стопански обекти, с технически средства.